20
apr
2024

Idrettskretstinget 2024

Sted: Scandic Alexandra i Molde
Start: 20.04.2024 10:30
Slutt: 20.04.2024 17:00

Tinget til Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) avholdes fysisk i Molde den 20.04.2024.

Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Se innkalling lenger nede i saken (hvit knapp).

Tingdokumentene skal i henhold til idrettskretsens lov §8 pkt. 2 gjøres tilgjengelig senest én måned før tinget. 

Forslag som skal behandles på tinget måtte vært tilsendt idrettskretsstyret senest to måneder før tinget. Dette skulle vært sendet per e-post til mrik@idrettsforbundet.no.

Tidsplan*:
10:30: Registrering
11:00: Tingforhandlinger
12:30: Lunsj
13:30: Tingforhandlinger

*Det tas forbehold om justering av tidsplan.