Kort oppsummering fra Idrettstinget 2021
Innlegg av styreleder Inger Lilleby Fløgum - Innlandet idrettskrets

Kort oppsummering fra Idrettstinget 2021

Idrettstinget 2021 er nå over, og viktige beslutninger for idrettsfremtiden er tatt.

Idrettstinget har bl.a. fattet vedtak om:
-Opphevelse av forbud mot simulert høyde, med begrunnelse i at norske utøvere fortjener like konkurransevilkår som sine konkurrenter – les mer her
-Opprettelse av påtalenemd - for å styrke rettsikkerheten til medlemmene i norsk idrett – les mer her
-Opprettelse av etisk råd - som skal utrede etiske problemstillinger som organisasjonsledd ønsker belyst – les mer her
-Resolusjon – En gjenåpning av idretten – les mer her

Innlandet idrettskrets er svært fornøyd med Idrettstingets mange vedtak, og spesielt glad for at våre tre lovendringsforslag ble godkjent.
Vi vil også nevne vårt innlegg om felles etiske leveregler i norsk idrett, som ble fremmet av vårt styremedlem Svein Erik Nordhagen. Innlegget kan leses i sin helhet her

Vi vil gratulere alle kandidater som er valgt på tinget, og en spesiell gratulasjon til Sondre Sande Gullord med rollen som 2. visepresident og vår fadder Erik Unaas som fortsatt styremedlem i idrettsstyret.
Se det nye idrettsstyret her.

Vi gratulerer Norges idrettsforbund med vel gjennomført Idrettsting, og vi gleder oss til å jobbe videre for Innlandsidretten.