Ny lansering; "Hvordan fylle mellomrommet?" er et samarbeidsprosjekt mellom idrettskretsene Viken, Vestfold og Telemark, Oslo og Innlandet. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB for en 3-årsperiode.

Prosjektet skal bidra til å utvikle attraktive aktiviteter og felleskap i tiden mellom skoleslutt og organiserte fritidsaktiviteter. Gjennom samskaping vil vi bidra til å se mer helhetlig på barn og unges oppvekst i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Målgruppen er først og fremst mellomtrinnet (5.-7.klasse), men også ungdomsskoleelever. Vi ser for oss at innholdet i aktivitetsdelen er lekbasert og legger opp til at terskelen for deltagelse skal være lav og i all hovedsak gratis.