Utvalg_022.jpg

TRENER 3

Trener 3 fokuserer på utvikling og prestasjon.  For å utvikle morgendagens toppidrettsutøvere kreves det kompetente trenere. Deltakerne på Trener 3 kursene er som regel trenere som jobber med utøvere som ønsker å nå et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse.

Hovedmålet på Trener 3 er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Minimumsvarighet er 90 timer undervisning og 90 timer praksis mens kurset gjennomføres. Særforbundet bestemmer fordelingen mellom teoretisk og praktisk undervisning. E-læring kan inngå. For å kunne gå videre til Trener 4 må undervisning og praksis være gjennomført og bestått på Trener 1, 2 og 3, og kandidaten må ha gjennomført minst ett års praksis etter endt Trener 3.

Målgruppen er trenere som ønsker å hjelpe utøvere som har fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og internasjonal deltakelse. For å delta på Trener 3-kurs kreves det at man har Trener 2 i den aktuelle særidretten, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener.

Særforbundet vurderer selv antall deltakere på kurset sett opp mot mål, innhold og arbeidsform. Særforbundet bestemmer selv vurderingsform.

For å få autorisasjon som Trener 3 må deltakerne ha:

 • Oppnådd gitte kompetansemål.
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen.
 • Gjennomført praksis.
 • Bestått eventuelle innleveringer eller lignende som særforbundet krever.

Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

Kompetansemålene knyttet til Trener 3 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse menes det her "hva man kan gjøre med det man kan". Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

Olympiatoppen er fagansvarlig og utviklingsavdelingen er arrangør når Idrettsforbundet inviterer til fellessamling på Trener 3. Særforbundene står selv for de særidrettslige delene av kurset, og har også ansvaret for å følge opp deltakerne underveis og i etterkant av fellessamlingen.

Representanter fra ulike særforbund, Olympiatoppen og Idrettsforbundet har samarbeidet om å utvikle fellesemner til Trenerløypas Trener 3 utdanning. De fellesidrettslige temaene på Trener 3 fellessamlingen er:

 • Strategi- og målprosesser, egen kompetanseanalyse.
 • Prestasjonsernæring.
 • Idrettscoaching.
 • Idrettspsykologi.

Totalt 37, 5 timer.

Olympiatoppen har tatt et stort og viktig ansvar for å utvikle trenerne i norsk idrett ved å være fagansvarlig på Trener 3 fellessamlingene.

Særforbundene kan sende kvalifiserte deltakere til fellessamlingene.

Presentasjoner fellessamling 2016:

Prestasjonsernæring:

Idrettspsykologi:

 • Norske Vinnerskaller (Pensgaard, Anne Marte; Riise, Arne Jørstad; Stensbøl, Bjørge. 2013, Cappelen Dam).

Idrettscoaching:

 • Balansekunst Team som metode (Liv Hemmestad. 2013).
 • Relasjonsledelse Begrunnelsen (Jan Spurkeland. 2009).
 • Lagspill, læring og ledelse (Lars tore Ronglan. 2008: kapittel 4 og 6).
 • Lagorgranisering (Kaas et al. 2007).
 • To be eye within the storm, I am challenged not stressed. (Chroni, S. Abrahamsen, F., & Hemmestad, L. 2016, Journal of Applied Sport Psychology, 28, 257-273).

Mål- og strategiprosesser:

 • Prosessarbeid med treningsgruppa (Erling Rimeslåtten. 2016).