Utvalg_086.jpg

TRENER 4

Prestasjon og toppidrett er hovedfokuset på Trenerløypas høyeste nivå, Trener 4. Deltakerne på disse kursene er tenkt å ha en funksjon eller stilling som trener på toppnivå, enten i klubb eller i et særforbund.

Hovedmålet på Trenerløypas høyeste nivå, Trener 4, er å gjøre treneren i stand til å videreutvikle utøvere som er på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Målgruppen er trenere som arbeider med dagens og morgendagens toppidrettsutøvere. For å delta på Trener 4-kurs kreves det at man har Trener 3 i den aktuelle særidretten, og det forutsettes at man fungerer aktivt som trener.

Minimumsvarighet er 90 timer undervisning og 90 timer praksis mens kurset gjennomføres. Særforbundet bestemmer fordelingen mellom teoretisk og praktisk undervisning. E-læring kan inngå.

Særforbundet vurderer selv antall deltakere på kurset sett opp mot mål, innhold og arbeidsform. Det enkelte særforbund bestemmer innhold og metodikk for å nå de ulike kompetansemålene. Særforbundet bestemmer selv vurderingsform. 

For å få autorisasjon som Trener 4 må deltakerne ha:

  • Oppnådd kompetansemålene.
  • Deltatt på minimum 80% av undervisningen.
  • Gjennomført praksis.
  • Bestått eventuelle innleveringer eller lignende som særforbundet krever.

Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

Kompetansemålene knyttet til Trener 4 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her "hva man kan gjøre med det man kan". Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.