_L6Y3333.jpg

TRENER 2

På nivå to i Trenerløypa er fokuset fortsatt på deltakelse, men det legges også vekt på utvikling av utøverne. Trener 2 bygger på kompetansen og praksisen fra Trener 1, men det tilkommer også nye momenter som selve treningsprosessen. Mange særforbund har på Trener 2-kursene et ekstra fokus på hvordan være en god og effektiv trener for ungdommer.

Hovedmålene på Trener 2 er: 

  • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
  • Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen

Målgruppen er trenere som ønsker å videreutvikle både seg selv og utøverne. For å delta på Trener 2-kurs kreves det at man har Trener 1 i den aktuelle særidretten, og det er en forutsetning at man fungerer aktivt som trener.

Minimumsvarighet er 75 timer undervisning og 75 timer praksis. Særforbundet bestemmer fordelingen mellom teoretisk og praktisk undervisning der e-læring kan inngå. Praksis må gjennomføres underveis eller etter endt undervisning. For å kunne gå videre til Trener 3 må undervisning og praksis være gjennomført og bestått både på Trener 1 og Trener 2.

Særforbundet vurderer selv antall deltakere på kurset med tanke på mål, innhold og arbeidsform. Særforbundet bestemmer selv vurderingsform.

For å få autorisasjon som Trener 2 må deltakerne ha:

  • Oppnådd gitte kompetansemål
  • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
  • Gjennomført praksis
  • Bestått eventuelle innleveringer eller lignende som særforbundet krever

Etter endt kurs deler særforbundet ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

Kompetansemålene knyttet til Trener 2 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse menes det her "hva man kan gjøre med det man kan". Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trener 2:

Aldersrelatert trening 2 (kurs.idrett.no).

Sunn idretts visjon er å skape en sunnere idrett. Som et ledd i å nå dette har Sunn idrett laget følgende e-læringsmoduler: Idrettsernæring Modul 2, Spiseforstyrrelser (kurs.idrett.no).

Som et hjelpemiddel for å lære seg det viktigste om antidoping så har Antidoping Norge laget e-læringsmodulen Ren Utøver (renutover.no).

Den coachende treneren - om å coache viderekomne er den andre av tre bøker i serien Den coachende treneren. Bok nummer to omhandler det å være trener for dem som har holdt på noen år, og som etter hvert har funnet ut hvilke idretter de skal fortsette med.

Ungdomstreneren - er en samling av seks fagartikler, skrevet av syv forfattere, med fokus på tematikk en trener kan ha stor nytte av for å tilrettelegge for god aktivitet for ungdom. Boka dekker deler av kompetansekravene innenfor trenerrollen på Trener 2-nivå i Trenerløypa, og særforbundene kan velge å bruke boka i sin helhet eller velge ut de artiklene de finner mest passende.