Tilbud gjennom NIF

NIF har ansvaret for å videreutvikle og oppdatere Trenerløypa. I tillegg tilbyr NIF ved Kompetanseutviklingsavdelingen følgende tjenester og ressurser knyttet til særforbundenens arbeid med trenerutvikling.

NIF ved Kompetanseutviklingsavdelingen ønsker å bistå som rådgivere og samtalepartnere for særforbundene angående temaer knyttet til trenerutvikling. Kompetansetviklingsavdelingens rådgivere på trenerutvikling har som mål å alltid være oppdatert på beste internasjonale praksis innen arbeid med trenerutvikling, og de samarbeider tett med sine nordiske kollegaer. 

I tillegg til uformelle samtaler og henvendelser ønsker NIF å møte hvert særforbund jevnlig. Innspill fra særforbundene er i stor grad med på å bestemmer hvordan Kompetanseutviklingsavdelingen prioriterer arbeidet med trenerutvikling. For å kunne være effektive rådgivere for særforbundene, og for å få bedre oversikt og innsikt, så er det formålstjenlig om NIF besøker særforbundenes trenerutviklingstiltak.

NIF ønsker å legge til rette for samarbeid mellom ulike særforbund, og tilrettelegging for samarbeid mellom særforbund og akademia. 

Kompetans eutviklingsavdelingengodkjenner og sertifiserer særforbundenes trenerkurs knyttet til Trenerløypa.

For å bidra til særforbundenens trenerutdanning så har det blitt utarbeidet e-læringskurs til Trener 1 og Trener 2. Her kan du lese mer om fellesidrettslige e-læringskurs levert av NIF, Skadefri, Sunn idrett og Antidoping Norge.

Dialogduken Trenerrollen Trener 1 er et gruppearbeidsverktøy som kan brukes på Trener 1-samlinger.

Denne dialogduken er et godt pedagogisk verktøy som knytter e-læringen Trenerrollen Trener 1 tettere til fysisk samling. Gruppearbeidet bidrar til diskusjon, refleksjon og hjelper deltakerne å knytte viktig trenertematikk til deres egen kontekst og virkelighet.

For å bestille dialogduker, eller om du har spørsmål eller kommentarer, ta kontakt med Jon Grydeland i Kompetanseutviklingsavdelingen.

Her finner du mer informasjon om dialogduken:

  • Dialogduk (pdf)
  • Kortstokk (pdf)
  • Dialogduk - Veiledning (pdf)
  • Kompendium Trenerrollen Trener 1 (pdf)
  • Arbeidshefte Trenerrollen Trener 1 (pdf)

For å bidra til særforbundenes trenerutdanning så har NIF tatt på seg ansvaret for utgivelser av relevant litteratur.

Olympiatoppen er fagansvarlig og Kompetanseutviklingsavdelingen er arrangør når NIF inviterer til fellessamling på Trener 3. Særforbundene står selv for de særidrettslige delene av kurset, og har også ansvaret for å følge opp deltakerne underveis og i etterkant av fellessamlingen.

Representanter fra ulike særforbund, Olympiatoppen og NIF har samarbeidet om å utvikle fellesemner til Trenerløypas Trener 3-utdanning. De fellesidrettslige temaene på Trener 3 fellessamlingen er:

  • Strategi og målprosesser
  • Kompetanseanalyse egen trenerrolle
  • Prestasjonsernæring
  • Idrettscoaching
  • Idrettspsykologi

Totalt 37, 5 timer.

Olympiatoppen har tatt et stort og viktig ansvar for å utvikle trenerne i norsk idrett ved å være fagansvarlig på Trener 3 fellessamlingene.

Særforbundene kan sende kvalifiserte deltakere til fellessamlingene.

Her finner du informasjon om hvordan du kan bestille Trenerløypa-diplomer og tøymerker.

Bestillingsinfo

Mal for diplomer:

Både Norsk Aero og Broderieksperten har alt klart og er klare for bestillinger fra særforbundene. Kontaktperson hos Broderieksperten en Hege Almerud.

Har du kommentarer, innspill eller spørsmål så ta gjerne kontakt med Kompetanseutviklingsavdelingens rådgivere for trenerutvikling:

Jon Grydeland, seniorrådgiver trenerutvikling

Tlf: +47 21 02 90 00