Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FOLKEHELSE

Folkepulsen 612x373.jpg

Folkepulsen er et folkehelsesamarbeid som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedrer økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene inaktive mennesker, våre nye landsmenn og mennesker med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne økt fysisk aktivitet. Det er billigere å forebygge enn å reparere!

  Folkepulsen er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, Idrettsrådet i kommunen og Rogaland Idrettskrets/Folkepulsen som skal arbeide for å styrke folkehelsen i kommunen gjennom økt fysisk aktivitet i eksisterende idrettslag. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og Folkepulsen/NIF og Kulturdepartementet.

  Prosjektet har primært tre målgrupper:
  * inaktive unge og voksen
  * mennesker med nedsatt funksjonsevne
  * innvandrere
       

  Ønsker du kontakt med noen som kan gi deg mer utfyllende informasjon om idrett for funksjonshemmede?
  Nøl ikke med å ta kontakt. Våre fagpersoner har god oversikt over hvilket tilbud over hvilket tilbud som finnes i fylket, og hjepler både idrettslag og enkeltpersoner med aktivitetstilbud.
                                                   

  Fagpersoner  

   

  Lene Byberg - permisjon medio jan 2018

   

  Epost: Lene.Byberg@idrettsforbundet.no   
  Tlf: 47 75 53 01

   

   

                 

  Gjert Smith

  Epost: Gjert.Smith@idrettsforbundet.no

  Tlf: 93 26 12 33        

      

  Wenche Salte – vikar 50% medio januar 2018

  Epost: Wenche.Salte@idrettsforbundet.no

  Tlf.: 91 59 74 78

   

   

  Sofa og 3 personer

  Rogalandsidrettens største bidrag til folkehelsen er den kjernevirksomhet som ukentlig gjennomføres i en organisasjon med 187 000 medlemskap rundt om i fylket. Fysisk aktivitet og holdningsarbeid er grunnmuren vår. Ledet og organisert av tusenvis av frivillige.

  I tillegg er rundt 70 av våre idrettslag registrert med særskilte tilleggsaktiviteter som omhandler inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne eller integreringsaktiviteter i forhold til våre «nye landsmenn».

  Idrettens verdigrunnlag og de mange selvpålagte programmer for å oppnå ønsket adferd gir retning for den store “naturlige” integreringen som skjer daglig rundt om på de ulike idrettsarenaene.

  Idrettens frivillighet representerer en unik mulighet for det offentlige
  Det offentliges støtte utgjør en liten, men viktig, del i idrettens samfunnsregnskap. Det offentlige kan ha stort utbytte av å benytte motiverte idrettslag som bidragsyter for å bedre den enkelte kommunes “utfordringsbilde” i et folkehelseperspektiv. Dette kan skje på ulike måter.

  Rogaland idrettskrets har valgt å engasjere seg gjennom folkehelseprosjektet «Folkepulsen» for å skape økt aktivitet gjennom formell samhandling med det offentlige. Målet er bærekraftig organisering.

  Samhandling
  Det er kommunene som har ansvar for folkehelsa. Ikke idretten. Idretten mener det er avgjørende at kommunene ikke bare krever stadig mer folkehelseleveranse for den samme krona fra kultur og idrettssektoren. Framtidens samhandling må i større grad etableres mellom helse- og sosialsektoren, og idretten og frivilligheten

  Lyst til å starte med idrett? 
  Les mer

  Kontakter, ønsker du kontakt med noen som kan gi deg mer utfyllende informasjon om idrett for funksjonshemmede?
  Les mer

   

  Sittvolly klasse i aktivitet under grenseløs idrettsdag 2014

   

  Grenseløs idrettsdag
  En aktivitetsdag hvor alle aktivitetene er for klassen/grupper som har fysisk funksjonshemmede elever. 
  Les mer


  Superlekene
  Superlekene arrangeres for å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for utviklingshemmede personer.
  Les mer


  Folkepulsen prosjekter

  Folkepulsen har i 2016 inngått samhandlingsavtaler med ni kommuner og fire særforbund/-særkretser. Styringen av alle Folkepulsens samhandlingsavtaler skjer gjennom en lokal styringsgruppe i aktuell kommune eller særforbund/-særkrets. Styringsgruppens oppgaver er blant annet å utrede potensialet blant målgruppene, utrede resultatmål, utlysning av tilskudd til idrettslag, tildeling av tilskudd og oppfølging av tilskuddsmottakere.

  Kommuneavtaler:

  Folkepulsen Egersund
  Leder: Inger Torgersen E-post: ingertorgersen54@gmail.com

  Nettside

  Folkepulsen Haugesund
  Leder: Anne Marit Stange anne.marit.stange@haugesund.kommune.no

  Nettside

  Folkepulsen Hå
  Leder: Lars Erling Friestad LarsErling.Friestad@ha.kommune.no         

  Folkepulsen Karmøy
  Leder: Lars Sigvart Hop E-post:  Is@hop.no  

  Nettside

  Folkepulsen Klepp
  Leder: Fridtjov Helland E-post: fridtjov.helleand@gmail.com        

  Nettside

  Folkepulsen Sandnes
  Leder: Vidar Grundetjern Epost: vidar.grundetjern@rikstoto.no    

  Folkepulsen Sola
  Leder: Torbjørn Hovland E-post: torbjorn.hovland@sola.kommune.no  

  Folkepulsen Stavanger
  Leder: Hans Roger Tømmervold E-post: hansroger@idrettsraadet.no  

  Nettside  

  Folkepulsen Tysvær
  Leder: Ann-Kristin Berge Dahle E-post: Ann-Kristin-Berge.Dahle@tysver.kommune.no       

  Nettside


  Særforbund/-særkretsavtaler:

  Folkepulsen Kamerat/Venn-innebandy
  Prosjektleder: Christoffer Bjerkreim E-post: christoffer.bjerkreim@nbfutvikling.no     

  Nettside

  Folkepulsen Kjelkehockey:
  Prosjektleder: Espen Hegde E-post: espen.hegde@hockey.no  

  Nettside

  Funkisfotball- og håndball
  Prosjektleder: Annette Jakobsen E-post: Annette.jakobsen@handball.no  

  Nettside

   

   

   

  Bilde av mynter

  Prosjektet Funkisfotball- og håndball disponerer midler som skal bidra til å stimulere eksisterende og nye aktivitetstilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi driver oppsøkende virksomhet og er avhengig av å få informasjon fra fotball- og håndballklubber som ønsker å styrke eksisterende aktivitet eller å starte opp nye tilbud for målgruppen. I tillegg ønsker vi kontakt med kommuner som har oversikt over utfordringsbildet i den enkelte kommune.

   

  Neste søknadsperiode starter 20. november og avsluttes 22. desember. Nærmere informasjon og søknadsskjema legges ut på nett til høsten.

  For henvendelser tilknyttet Funkisprosjektet ta kontakt med:

   

  Annette Jakobsen,

  Tlf.:  45 45 20 87 

  Epost: Annette.jakobsen@handball.no

Folkepulsen på facebook