Bilde 1

Om Folkepulsen

Folkepulsen er et folkehelseprosjekt som skal skape økt fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge og voksne, nye landsmenn- og kvinner og mennesker med funksjonsnedsettelse.

Det lages årlig en rapport fra Folkepulsen for å presentere hva Folkepulsen er og har gjort. Rapporten henvender seg til ulike målgrupper og er dermed omfattende. Intensjonen er at rapporten skal gi et helhetlig inntrykk av Folkepulsen og arbeidet som gjøres.

Under finnes digitale rapporter fra året 2016 og til nyeste rapport.