SMIL

SMIL

SMIL (samhold, mat, idrett og leksehjelp) ble i 2019 startet opp som et testprosjekt av Folkepulsen i samarbeid med Sandnes idrettsråd, Sandnes kommune, Porsholen skole og Lura IL for å bekjempe utfordringer knyttet til inkludering og utenforskap i bydelen Lura. SMIL er et gratis etter-skole-tilbud for elever i 5.-7. klasse. Inspirasjon til SMIL er hentet fra tilsvarende prosjekt kalt LIM i Bergen. I 2021 utvides SMIL til Hundvåg bydel.

SMIL Lura bydel

SMIL i Lura bydel er startet opp sammen med våre samarbeidpartnere. Fra 2020/2021 vil Lura skole i tillegg til Porsholen skole være med i prosjektet. SMIL utvides også med varighet over 15 uker to ganger i uken. Lura IL har som tidligere lokalt prosjektansvar.

Oppstart 2020/2021

  • Uke 39 tom uke 48, mandager og tirsdager fra kl. 14-16
  • Uke 4 tom uke 8, mandager og tirsdager fra kl. 14-16 (avlyst pga. covid19)

Idrettene som tilbys er dans, styrke, innebandy og allidrett/variert aktivitet. Mat leveres i samarbeid med Matsentralen.

Det planlegges for ny oppstart av SMIL i Lura bydel høsten 2021, følg med.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lene Byberg på epost lene.byberg@idrettsforbundet.no eller telefon 47755301 i Rogaland idrettskrets.

Per Torgersen på epost daglig_leder@lura-il.no eller telefon 93214351 i Lura IL.

SMIL Hundvåg bydel (NY)

Det er svært gledelig at vi nå har fått til en utvidelse av SMIL til Hundvåg bydel. Dette er gjort mulig via samarbeid mellom Idrettsrådet Stavanger, Skeie skole, Stavanger kommune og Hundvåg frivillighetssentral. SMIL er på Skeie skole hver tirsdag fra kl. 13.45 -15.45. Elevene får tilbud om utprøvning av varierte idretter.

SMIL Hundvåg bydel finasieres av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Oppstart 2021

  • fra midten av januar og ut hele 2021 (følger skoleruten)

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jone Edland i Idrettsrådet Stavanger på e-post jone@idrettsraadet.no eller telefon 920 29 657.