SMIL

SMIL

SMIL står for samhold, mat, idrett og leksehjelp. SMIL er et gratis etter-skole-tilbud for elever i 5.-7. klasse. SMIL finnes for øyeblikket i følgende kommuner; Sandnes, Stavanger og Haugesund. Du kan lese mer om prosjektene på de ulike skolene og finne kontaktpersoner nedenfor;

Alle SMIL-prosjektene følger skoleruten.

Trones og sentrum bydel, Trones skole

Startet opp våren 2022 sammen med våre samarbeidspartnere. Sandnes turn er lokal prosjekleder. Det er SMIL mandager på Trones skole kl. 14:00-15:45.

Elevene får mulighet til å prøve ut flere idretter. Mat leveres i samarbeid med lokal leverandør.

Kontaktperson: Daglig leder Øyvind Gjerde e-post: dagligleder@sandnesturn.no

Hundvåg bydel, Skeie skole

Startet opp på nyåret 2021. SMIL er på Skeie skole tirsdager kl. 13:45 -15.45. Elevene får tilbud om utprøvning av varierte idretter. Lokal prosjektleder er Idrettsrådet Stavanger. Samarbeidspartnere er Skeie skole, Stavanger kommune og Hundvåg frivillighetssentral. 

SMIL i Hundvåg bydel finansieres av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Kontaktperson: Kristine Dyrli Ruud i Idrettsrådet Stavanger på e-post kristine@idrettsraadet.no eller telefon 400 02 399.

Sentrum bydel, Lillesund skole

Startet opp våren 2022 sammen med våre samarbeidspartnere. Haugesund turn er lokal prosjekleder. Det SMIL tirsdag på Lillesund skole kl. 12:30-14:30.

Elevene får mulighet til å prøve ut flere idretter. Mat leveres i samarbeid med lokal leverandør.

Kontaktperson: Kjersti Skogland Urrang e-post: post@haugesundturn.no