SMIL

SMIL

SMIL står for samhold, mat, idrett og leksehjelp. Vi startet opp SMIL i 2019 som et testprosjekt i samarbeid med Sandnes idrettsråd, Sandnes kommune, Porsholen skole og Lura IL for å bekjempe utfordringer knyttet til inkludering og utenforskap i bydelen Lura. SMIL er et gratis etter-skole-tilbud for elever i 5.-7. klasse. Inspirasjon til SMIL er hentet fra tilsvarende prosjekt kalt LIM i Bergen. I 2021 utvides SMIL til Hundvåg bydel.

SMIL Lura bydel

SMIL starter opp høsten 2021 sammen med våre samarbeidpartnere. Både Lura skole og Porsholen skole er med i prosjektet. Lura IL er lokal prosjektleder. Det vil være SMIL vær tirsdag kl. 13.45-15.30 gjennom hele skole året med unntak av ferier og fridager (følger skoleruten).

Oppstart 2021/2022

  • Besøksdag for elever og foresatte orsdag 26. august kl. 17:30-18.00
  • Oppstart tirsdag 7. september kl. 13:45-15:30 
  • Avslutning 21.juni 2022 kl. 13:45-15:30

Elevene vil få mulighet til å prøve ut flere idretter bla. håndball, amerikansk fotball, cricket, dans, innebandy mfl. Mat leveres i samarbeid med lokal leverandør.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Lene Byberg i Rogaland idrettskrets på epost lene.byberg@idrettsforbundet.no eller telefon 47755301.

Per Torgersen i Lura IL på epost daglig_leder@lura-il.no eller telefon 93214351.

SMIL Hundvåg bydel (NY)

Det er svært gledelig at vi nå har fått til en utvidelse av SMIL til Hundvåg bydel. Dette er gjort mulig via samarbeid mellom Idrettsrådet Stavanger, Skeie skole, Stavanger kommune og Hundvåg frivillighetssentral. SMIL er på Skeie skole hver tirsdag fra kl. 13.45 -15.45. Elevene får tilbud om utprøvning av varierte idretter.

SMIL i Hundvåg bydel finasieres av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Oppstart 2021

  • fra midten av januar og ut hele 2021 (følger skoleruten)

For mer informasjon, ta kontakt med:

Ida Tjørsvaag i Idrettsrådet Stavanger på e-post ida@idrettsraadet.no eller telefon 41684744.