Foran f.v. Mari Paulsen Murphy, Wenche Salte, Merete Nesvik, Lene Byberg. Bak f.v. Rune Røksund, Gjert Smith jr., Petter H. Lindby.
Foran f.v. Mari Paulsen Murphy, Wenche Salte, Merete Nesvik, Lene Byberg. Bak f.v. Rune Røksund, Gjert Smith jr., Petter H. Lindby.

Ta kontakt!

Bli litt bedre kjent med administrasjonen i Rogaland idrettskrets.

Rune Røksund
Rune Røksund
Daglig leder / org. sjef

Rune ankom RIK i april 2008 etter nærmere 20 år i reklamebransjen, i tillegg til mangeårig bakgrunn som tillitsvalgt i flere idretter både på klubb og særforbundsnivå. Rune har vært engasjert trener for sine tre barn, men falt selv for fallskjermhopping i en alder av 18 – en idrett han enda ikke har klart å legge fra seg.

Utskjemt av gode medarbeidere har Rune følgende hovedarbeidsområder:

 • Styret
 • Ledelse
 • Økonomi og administrasjon
 • Utvikling

Gjert Smith jr.
Gjert Smith jr.
Rådgiver anlegg og idrettsturisme

Gjert er idrettsfar- og bestefar. Han har vært ansatt i idretten siden 1998, og har i tillegg hatt de fleste verv i klubb. Det har gått mest i fotball ishockey og håndball, både lokalt og internasjonalt.

Hovedarbeidsområder:

 • Idrettsanlegg
 • Idrettsråd
 • Idrettsturismeog -arrangement
 • Idrettens verdiskaping og bærekraft

Wenche Salte
Wenche Salte
Rådgiver lov og organisasjon

Wenche begynte i RIK i 2008, og har siden det hatt en stødig hånd på lov og organisasjon i idrettskretsen. Allerede i 2006 meldte hun overgang fra en «kvinnsalder» i frivilligheten til fulltidsjobb i idretten. På fritiden stiller ildsjelen Wenche fortsatt opp for svømmeforbundet, hvor hun blant annet driver utdanning av svømmedommere.  

Hovedarbeidsområder:

 • Lov og organisasjon
 • Opptak og nedleggelse av idrettslag
 • Samordnet rapportering
 • Økonomi og administrasjon

Mari Paulsen Murphy
Mari Paulsen Murphy
Rådgiver utdanning og kompetanse

Mari har et stort engasjement for både å utøve og jobbe med idrett, og tok i 2017 steget fra «oljå» til RIK for å styrke – og etter hvert å overta ansvaret for – hele kompetanseområdet. Med lang vei til familie både i Sauda og Australia kombinert med et aktivt familieliv, vet Mari godt hvor verdifullt – og krevende – det kan være å ta på seg en rolle som frivillig.

Hovedarbeidsområder:

 • Kurs, arrangement og kompetansetilbud til idrettslagene
 • Barneidrett, ungdomsidrett og allidrett
 • Kommunikasjon, nettsider, nyhetsbrev og facebook

Lene Byberg
Lene Byberg
Rådgiver folkehelse og paraidrett

Tidligere proffsyklist Lene Byberg svinget inn hos RIK høsten 2015 for å ta ansvar for vår utvidede folkehelseinnsats. Med årelang konkurranseerfaring kombinert med folkehelseutdanning vet Lene hva som må til for å lykkes – enten det dreier seg om toppidrett, inkludering og integrering. 

Hovedarbeidsområder:

 • Folkepulsen
 • SMIL
 • Parakonsulent 

Merete Nesvik
Merete Nesvik
Rådgiver idrett

Merete er utdannet jurist med erfaring fra både næringsliv, håndballregionen og fotballkretsen, og som alle andre i RIK har hun lang erfaring og stor rutine som tillitsvalgt og trener på klubbnivå.

Hovedarbeidsområder:

 • Verdiarbeid og varslinger
 • Støtte lov og organisasjon
 • Støtte kompetanse
 • Støtte folkehelse

Petter H. Lindby
Petter H. Lindby
Rådgiver SUPER-satsing

Petter H. Lindby startet 15. august 2022. Han har tidligere erfaring som arbeidsleder/selger innenfor varig tilrettelagt arbeid og arbeidsforbedrende trening. Petter har blant annet vært støttekontakt for barn med Downs syndrom og fotballtrener for Røa Unified der ungdom med fysisk og psykisk handikap deltar.

Hovedarbeidsområder:

Petter skal jobbe med et 2-årig prosjekt kalt «SUPER-satsing», et samarbeidsprosjekt mellom idrettskretsene i Agder, Rogaland og Vestland. Satsingen skal bidra til at flere mennesker med utviklingshemming blir mer fysisk aktive, får oppleve økt mestringsfølelse og bli en del av idrettsfamilien.