Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Internett 1700 x 4003.png

Folkehelse

Folkehelse er ett av Rogaland Idrettskrets fire satsingsområder.                                                                                                                                      Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene økt fysisk aktivitet. Det hele kom i stand i 2009 gjennom en avtale mellom Rogaland fylkeskommune (ROGFK), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK).

Del siden:
Facebook Twitter LinkedIn E-post

Om Folkepulsen

 

Hvem er Folkepulsen?

Eiere er Rogaland idrettskrets, Rogaland Fylkeskommune og Norges Idrettsforbund. Gjensidigestiftelsen, Sparebankstiftelsen SR-bank og Extrastiftelsen er sentrale bidragsytere/partnere.

Hvordan gjør Folkepulsen det?

RIK/Folkepulsen driver markedsarbeid for å stimulere til, og dekke etterspørsel fra rundt 1000 idrettslag, 22 idrettsråd og 25 særkretser i fylket. 

Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser i fylket med deres respektive kommuner og særforbund. Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen, idrettsråd og kommuner (spleiselaget). Disse partnerne tilbyr deretter idrettslagene å søke om støtte til tiltak som skaper økt aktivitet for en, eller flere av Folkepulsens målgrupper. 

Prosjektet har primært tre målgrupper:

 • inaktive unge og voknse
 • mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • nye landsmenn- og kvinner    

Hvorfor Folkepulsen?

 • Folkehelseutfordringer: sitting is the new smoking, lettere psykiske lidelser, eldrebølge, arbeidsledige, livsstilssykdommer
 • Folkepulsen stimulerer idrettslag til å tilby fysisk aktivitet for målgrupper som tradisjonelt ikke finner veien til idrettslagene. Folkepulsen er idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland.
 • Bidrar til tverrfaglig samarbeid og økt forståelse for idrettens betydning for folkehelsen
 • Effektiv og enkel modell for idrettslagene
 • Idrettens bidrag til folkehelsen i Rogaland

 Mål

Visjon:

Idrettsglede for alle

Langsiktig målsetting:

 • Folkepulsen etablerer seg som en nasjonal modell for samhandling mellom idrettsforbundet, staten og nasjonale stiftelser – Folkepulsen blir en sentral modell
 • Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten som resulterer i nye samarbeidsformer
 •  

Kortsiktig målsetting:

 • Skape økt fysisk aktivitet for målgruppene inaktive unge og voksne,  mennesker med nedsatt psykisk/fysisk funksjonsevne og våre nye landskvinner og –menn
 • Bedre rammebetingelser for samhandling mellom motiverte kommuner og idrettslag

Etterlatt inntrykk:

Sammen skaper det offenlige og frivilligheten; Stolte øyeblikk og bedre folkehelse

 

Lene Byberg 

Fagkonsulent Folkepulsen og paraidrett

E-post: Lene.Byberg@idrettsforbundet.no   
Tlf: 47 75 53 01