Folkehelse er ett av Rogaland idrettskrets fire satsingsområder. Folkepulsen er et lokalt folkehelseprosjekt som gjennom spleiselag bidrar til å skaffe motiverte idrettslag bedre økonomiske rammevilkår for å kunne tilby målgruppene økt fysisk aktivitet. Det hele kom i stand i 2009 gjennom en avtale mellom Rogaland fylkeskommune (ROGFK), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK).

Lene Byberg
Lene Byberg
Rådgiver folkehelse og paraidrett