Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i fylkets øverste idrettspolitiske organ. RIK er et selvstendig, frittstående og autonomt rettssubjekt. Eierskapet utgjøres av representantene på idrettskretstinget, som avholdes hvert andre år. Representantene på idrettskretstinget velges av idrettsrådene og særkretsene/-regionene i fylket.

Styret i RIK har ansvar for å følge opp idrettskretstingets vedtatte strategier og planer innenfor budsjettet som er vedtatt på idrettskretstinget.