Illustrasjon

Trygg på trening

Trygg på trening-foredraget er revidert og gir mer kunnskap, bedre rutiner og tips til håndtering av seksuell trakassering og overgrep.

Ditt idrettslag kan nå få gratis foredrag som gir dere mer kunnskap om hva seksuell trakassering og overgrep er, bli kjent med veileder og retningslinjene til NIF og konkrete tips på hvordan møte barn og unge som har opplevd.

Nok. Bergen og Vestland idrettskrets har samarbeidet i flere år. Før sommeren leverte Trond Berge Høvik fra Nok. Bergen sin masteroppgave om trygg på trening. Funnene i oppgaven har ført til at foredraget, som har vært levert de siste årene, er blitt revidert betydelig.

Foredraget leveres lokalt i idrettslaget og målgruppen er styret, tillitsvalgte, trenere, foreldre og utøvere over 16 år. Gjennom historier, fakta, dilemmaøvelser, refleksjon og dialog tar Trond dere gjennom en tematikk som for mange er ukjent og uforståelig. Hensikten er å gjøre dere trygge, til å møte barn og unge som forteller og til å håndtere saker som oppstår, og ikke minst forebygge gjennom kunnskap. Foredraget varer 2 timer og er gratis.

Ta kontakt med Martin, gjerne med en konkret dato for når dere ønsker besøk.

Vi tilbyr også å komme på besøk i styremøter for å prate mer om tematikken, hjelpe dere må å få på plass bedre rutiner, komme i gang med Mitt Varsel - varslingskanal og svare på spørsmål om f.eks. politiattest, retningslinjer og veileder for håndtering.

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling