Vestland idrettskrets sitt ungdomsutval for perioden 2023 - 2024. Bak frå venstre: Ingeborg Møgster, Jeanette Heggen og Morten Føyner Bru. Framme frå venstre: Magnus Hesjedal Hartwig og Jonas Kønig.
Vestland idrettskrets sitt ungdomsutval for perioden 2023 - 2024. Bak frå venstre: Ingeborg Møgster, Jeanette Heggen og Morten Føyner Bru. Framme frå venstre: Magnus Hesjedal Hartwig og Jonas Kønig.

Nye medlemmar i Ungdomsutvalet

Vi ynskjer Ingeborg, Morten og Jonas velkommen som nye medlemmar i ungdomsutvalet til Vestland idrettskrets. Nyleg oppnemnte idrettskretsstyret ungdomsutvalet for perioden 2023-2024.

 Ungdomsutvalet i Vestland idrettskrets består av: 

  • Leiar: Magnus Hesjedal Hartwig, Fana IL 
  • Nestleiar: Ingeborg Møgster, Varegg Fotball (ny)
  • Sekretær: Morten Føyner Bru, Bergens Roklub (ny)
  • Medlem: Jeanette Heggen, Selbjørn IL (er også styremedlem i Vestland idrettskrets)
  • Medlem: Jonas Kønig, Bømlo Shotokan Karateklubb (ny)

Utvalet har allereie hatt sitt første møte, og er i gang med å legge planar for det komande året. Idrettskretsen ynskjer dei nye medlemmane velkommen, og ser fram til det vidare samarbeidet. Vi nyttar samtidig høvet til å takke medlemmane som går ut av utvalet, Sara Stokken Rott, Eline Marie Nordhus Soltvedt, Cesilie Øygard og Mattias Sakstad, for framifrå innsats med å opprette og styre ungdomsutvalet frå 2020 og fram til no.  

På lenka under kan du lese meir om oppgåvene til ungdomsutvalet, om utvalsmedlemmane og sjå kva mandat dei har.