f.v. Berit Kjøll, Idrettspresident,  Jon Askeland,  Fylkesordfører og Nils R. Sandal, leder i Vestland idrettskrets. Foto: Vestland idrettskrets
f.v. Berit Kjøll, Idrettspresident, Jon Askeland, Fylkesordfører og Nils R. Sandal, leder i Vestland idrettskrets. Foto: Vestland idrettskrets

Idrettspresident Berit Kjøll sto i spissen for en delegasjon fra idrettsforbundet under et besøk i Bergen i dag.

Første stopp var det nye Vestlandshuset og møte med Vestland fylkeskommune.

Samtalen dreide seg rundt tema som økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse, anlegg, aktivitet og frivillighet. Hvordan kan idretten spille en enda sterkere rolle i barn og unges oppvekst? Hvordan kan det offentlige og frivilligheten spille sammen for å styrke denne viktige oppgaven?

Fylkeshuset.jpg
f.v. Per Tøien, Sara Stokken Rott, Stian Jean Opedal Davies, Nils R. Sandal, Berit Kjøll, Jon Askeland, Knut Songve og Ingrid Krogstad. Foto: Vestland fylkeskommune

Deretter gikk turen til Slettebakken. Etter en visitt i Bergenshallen, Gimlehallen, Bergen Tennis Arena og Bergens Turnforening sin hall, ble det en inspirerende runde rundt bordet med erfaringsutveksling, nyttige innspill og gode diskusjoner. Hvor trykker skoen i idrettslags-hverdagen? Hvilke tema bør idrettsorganisasjonen betone sterkere på den politiske arena for å lette hverdagen for idrettslagene? Engasjerte representanter fra Gimle Basketballklubb, Bergen Kunstløpklubb, Bergens Turnforening, SK Trane, Idrettsrådet i Bergen, Vestland idrettskrets og Norges idrettsforbund sørget for at en time gikk usedvanlig fort.

Takk for et flott tilrettelagt opplegg fra idrettslagene og takk for nyttige bidrag i det videre arbeidet for å styrke rammevilkårene for idrettslagene.

Les NIFs artikkel om "Strålende utbytte av Bergen-tur"

Bergenshallen 3.jpg

Gimlehallen.jpg

Tennis.jpg

 

Tennis1.jpg

Berit-Knut-Nils.jpg

BGTurnforening.jpg

Møte_1110x624.jpg

Foto: Janne Landås