Søknadsfristen for å søke midler er 1. desember. Foto: Eirik Førde
Søknadsfristen for å søke midler er 1. desember. Foto: Eirik Førde

Søknadsportalen for pilotprosjekter i Krafttaket har igjen åpnet

Dette er runde to med midler som skal deles ut til mangfolds- og inkluderingsprosjekter i norsk idrett.

Krafttak for mangfold og inkludering har allerede igangsatt åtte prosjekter, og nå starter jakten på prosjektene i den andre av totalt fire søknadsrunder.

Særforbund, kretser, idrettsråd og idrettslag kan søke om prosjekter som treffer ett eller flere av de prioriterte områdene:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets 

Lars Neerbye Eriksen, ansvarlig for pilotprosjekter, forklarer at prosjekter som kan bidra med erfaringer og kunnskap utover sin egen organisasjon, vil prioriteres.

Søknadsfristen er 1. desember.

Du kan lese mer om Krafttaket her, og komme direkte til søknadsportalen her.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Lars Neerbye Eriksen på e-post: larsneerbye.eriksen@idrettsforbundet.no