Logo Stiftelsen Dam

Søk midler til inkluderingsprosjekter fra Stiftelsen DAM

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til prosjekter rettet mot utsatte og sårbare grupper.

Stiftelsen Dam har to programmer som idretten kan søke på, Helseprogrammet og Utviklingsprogrammet.

Helseprogrammet: Åpnet 15. august, har løpende behandling, og det kan søkes om mellom 40 000 og 400 000 kroner for inntil 2 år.

Utviklingsprogrammet: Åpnet 15. september, har søknadsfrist 1. november inn til NIF og det kan søkes om mellom 400 000 og 1,5 mill kroner for inntil 4 år.

Les mer her om hvordan du kan gå frem for å bli opprettet som søker.