Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Skattefradrag for gaver gitt i 2022

Frist for hovedregistrering av gaver er 20. februar 2023 kl. 13.00. Man kan begynne å registrere fra og med 21. januar.

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb – og andre organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund – som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc. kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
  • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 50 000.
  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være en pengegave.
  • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
  • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis, har Idrettsforbundet dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

Les mer om rapporteringen her.