Illustrasjon
Foto: Narve Heggheim

Idrettslag får raskere utbetaling av strømstøtten

Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter at de åpner for søknader 19. oktober.

Til nå har ordningen fungert slik at idrettslagene har måtte vente på at søknadsfristen gikk ut før søknaden ble behandlet. Dette blir nå endret.

Neste søknadsrunde åpner 19. oktober noe som er tidligere enn planlagt. Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli-september 2022.

Les mer om strømstøtteordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider 

Les også Norges idrettsforbund sitt høringsinnspill til finanskomiteen vedrørende strømstøtteordningen. Saken skal etter planen behandles i Stortinget 20. oktober