Foto: NIF
Foto: NIF

Hvordan øke muligheten for å få tilskudd til ditt mangfoldsprosjekt?

Dette får du svar på i informasjonsmøtene Krafttak for mangfold og inkludering nå setter opp.

Søknadsportalen for utlysningsrunde to er nå åpen. I den forbindelse setter NIF opp to digitale informasjonsmøter. Du må melde deg på møtene i forkant.


• For å melde deg på informasjonsmøtet 16. november kl. 10.00 – trykk her.
• For å melde deg på informasjonsmøtet 17. november kl. 18.00 – trykk her.

På informasjonsmøtet får du tips til søknadsskrivingen av pilotprosjektansvarlig Lars Neerbye Eriksen. Det blir også anledning til å spørre om det du måtte lure på.

Så langt er åtte pilotprosjekter igangsatt i kretser, særforbund og klubber.

Frist for å søke om midler til nye mangfolds- og inkluderingsprosjekter er 1. desember.