10 millioner kroner i stimuleringsmidler til idretten i Vestland

10 millioner kroner i stimuleringsmidler til idretten i Vestland

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå fordelt 255 mill kr som en del av stimuleringsordningen for idrett og frivillighet. Denne delen av tilskuddsordningen gjelder organisasjonsledd som fikk momskompensasjon i 2020. Idretten i Vestland vil samlet få tildelt kr. 10.097.179.