Trygg på trening

Trygg på trening

Idrettskretsen i samarbeid med Nok. Bergen (tidligare SMISO Hordaland) held foredrag om Trygg på trening. Trond Berge Høvik frå Nok. Bergen snakker om kva vi som trygge voksne skal gjere om vi mistenker at eit barn kan være utsatt for overgrep, og gje oss verktøy til å skape idrettslag og idrettsmiljø som er trygge for alle barn.

Foredraget er for alle interesserte. Det er spesielt relevant for alle
trenere og aktivitetslederer, lagledere, tillitsvalgte og foreldre/foresatte i idrettslaget. Nedre aldersgrense er 16 år.

Vil din klubb bli en sertifisert Trygg på trening-klubb?
I samarbeid med Nok. Bergen tilbyr vi kurs for idrettslag og veiledning i arbeid med beredskapsplan og etiske retningslinjer kva gjeld seksuelle overgrep og trakassering i idretten. 
Les meir om arbeidet på nettsiden vår, kor du også finn malar til etiske retningslinjer og beredskapsplan og ta kontakt med Martin Uthaug om din klubb ønsker meir informasjon og kurs.