Trygg på trening

Idrettskretsen i samarbeid med Nok. Bergen (tidligare SMISO Hordaland) held foredrag om Trygg på trening. Trond Berge Høvik frå Nok. Bergen snakker om kva vi som trygge voksne skal gjere om vi mistenker at eit barn kan være utsatt for overgrep, og gjer oss verktøy til å skape idrettslag og idrettsmiljø som er trygge for alle barn.

trygge-voksne_trygge-barn.png

Foredraget er for alle interesserte. Det er spesielt relevant for alle
trenere og aktivitetslederer, lagledere, tillitsvalgte og foreldre/foresatte i idrettslaget. Nedre aldersgrense er 16 år.

Les meir om arbeidet på nettsiden vår, kor du også finn lenke til retningslinjer og saksgang og ta kontakt med Martin Uthaug om din klubb ønsker meir informasjon og kurs.

Martin Uthaug
Martin Uthaug
Rådgiver klubbutvikling