Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Lær mer om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver i nytt digitalt kurs.

Alle idrettslag som følger lovnorm for idrettslag skal velge kontrollutvalg på årsmøtet.

Målgruppe: Kontrollutvalget.

Deltakerne vil 

  • få en grunnleggende organisasjonsforståelse med vekt på kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
  • gjøres kjent med hvordan ansvaret er koblet til NIF sine fellesbestemmelser og aktuelle områder i lovnorm for idrettslag.
  • vite hvordan kan kontrollutvalget best legge opp sitt arbeid slik at det er mest mulig effektivt
  • få en gjennomgang av maler som er utarbeidet og kan benyttes i kontrollutvalgets arbeid.

Organisering:

Ca. 2 timer, digitalt, i idrettskretsens lokaler i Førde eller Bergen eller ute hos idrettslag eller idrettsråd. 

Se kalenderen vår for aktuelle datoer og se her for maler og veiledning til kontrollutvalget. Neste kurs er 7. november

Ole Nilsen
Ole Nilsen
Økonomikonsulent