Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver

Lær mer om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver i nytt digitalt kurs.

Alle idrettslag skal velge kontrollutvalg på årsmøtet.

Målgruppe: Kontrollutvalget.

Deltakerne vil 

  • få en grunnleggende organisasjonsforståelse med vekt på kontrollutvalgets ansvar og oppgaver.
  • gjøres kjent med hvordan ansvaret er koblet til NIF sine fellesbestemmelser og aktuelle områder i lovnorm for idrettslag.
  • vite hvordan kan kontrollutvalget best legge opp sitt arbeid slik at det er mest mulig effektivt
  • få en gjennomgang av maler som er utarbeidet og kan benyttes i kontrollutvalgets arbeid.

Organisering:

Ca. 2 timer, digitalt, i idrettskretsens lokaler i Førde eller Bergen eller ute hos idrettslag eller idrettsråd. 

Se kalenderen vår for aktuelle datoer.

Ole Nilsen
Ole Nilsen
Økonomikonsulent