17
jan
2022

Digital temakveld: Valkomitèen sitt arbeid

Arrangør: Vestland idrettskrets
Sted: Digitalt
Start: 17.01.2022 19:00
Slutt: 17.01.2022 21:00

Temakvelden gir valkomitèen og eventuelt styret innsikt i og bevisstgjering i valkomitèen si rolle, samt verktøy for systematisering og gjennomføring av arbeidet.

Målgruppe:
Idrettslaget sin valkomité. Tilrådd også for styremedlemmar. 

Innhald: 

1. Innleiing. Valkomitèen: rolle og oppgåver. 

2. Medlemsorganisasjonen og medlemsdemokrati, jf. lovnorm for idrettslag

  • Kven er valbare
  • Kjønnsbalanse 
  • Ungdom
  • Mangfald

2. Kva kompetanse treng vi?

3. Rekrutteringsprosessen

Temakvelden vert leia av Kari Amble, klubbveiledar Vestland idrettskrets

Pris: Gratis

Påmelding: Via Min idrett (opnar snart)

Praktisk informasjon: Påmeldte deltakarar vil motta informasjon/lenke til digitalt kursrom etter påmeldingsfristen er gått ut. Det må vere minst 5 deltakarar for å gjennomføre temakvelden. 

 

Bodil Ryste
Bodil Ryste
Rådgjevar idrettsfag