Konstituert idrettspresident, Arne Bård Dalhaug, var en av mange idrettsledere som hadde tatt turen til Ledermøtet 2024 i Ålesund. Foto: Geir Owe Fredheim.
Konstituert idrettspresident, Arne Bård Dalhaug, var en av mange idrettsledere som hadde tatt turen til Ledermøtet 2024 i Ålesund. Foto: Geir Owe Fredheim.

Oppsummering av av helgens ledermøte i Ålesund

Under helgens ledermøte i Ålesund ble viktige idrettspolitiske diskusjoner tatt og flere resolusjoner vedtatt.

Politisk og administrativ ledelse i særforbund, idrettskretser og Norges idrettsforbund var i helgen samlet i Ålesund til ledermøtet 2024.

I løpet av tre hektiske dager fikk de øverste folkevalgte og ansatte i norsk idrett orientert seg om status for en rekke sentrale idrettspolitiske saker samt diskutert sentrale spørsmål for norsk idrett. 

Idrettsstyret gav en redegjørelse for arbeidet med å nå målsettingene i Idretten vil!, langtidsplan for norsk idrett. Det ble også satt av tid til å diskutere Norges rolle i internasjonal idrettspolitikk, behovet for ny nasjonal anleggspolitikk og hvordan idrettslagenes hverdag hvordan kan forenkles. I tillegg, ble en ny rapport fra Deloitte om deltakeravgift i barne- og ungdomsidretten lagt frem og diskutert. 

Ut over dette ble det vedtatt resolusjoner om idrettsanlegg, inkludering og risikoadferd i idretten. 

Ledermøtet avholdes de årene det ikke er idrettsting. 

Les alt om ledermøtet HER