pride_idrettsglede-for-alle_1920x1080.jpeg

Idrettsglede for alle - vi trenger dine svar

Med visjonen «Idrettsglede for alle», er det helt naturlig at idretten er med på å feire mangfold i Pride-måneden juni. Telemarksforsking og NIH skal undersøke skeives erfaringer med deltakelse i idretten.

Pride er en markering som synliggjør lesbiske, homofile, bifile, trans-, interkjønn- og queerpersoner (lhbtiq). «Skeive» blir ofte brukt som en fellesbetegnelse. Pride er også en markering der de av oss som ikke er lhbtiq/skeive, men heterofile og cispersoner, kan vise vår støtte til skeives rettigheter og livsglede. Selv om det er mer markering i juni, skal idretten arbeide mot diskriminering av lhbtiq/skeive hele året.

Skeiv utøver? Bli med og svar på forskningsundersøkelse

Telemarksforsking skal gjennomføre et forskningsprosjekt om skeives erfaringer med deltakelse i breddeidretten. Begrepet skeiv brukes som en overordnet betegnelse, og omfatter de som identifiserer seg med et eller flere begreper som tilhører lhbt+-kategorien. 

Undersøkelsen finner du her.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du her.

 

Hjelp oss med å spre ordet

Under er en tekst ditt idrettslag kan bruke på sosiale media, og her er bilder du kan bruke på Facebook, Instagram og Instagram-story.

Undersøkelse om skeives deltakelse i idretten.

Det finnes lite forskning om skeive sin deltakelse i idretten. Derfor er ditt svar viktig!

Denne undersøkelsen:

  • Skal gi kunnskap om hva som hemmer og fremmer deltakelse blant ulike grupper skeive i breddeidretten.
  • Er en direkte oppfølging av regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold
  • Gjennomføres av Telemarksforsking og Norges Idrettshøgskole, på oppdrag fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Delta på din lokale Pride

Siden prosjektet «Med idretten mot homohets» startet i 2007 har Idrettsforbundet hatt dette temaet som et arbeidsområde, og enkeltpersoner eller organisasjonsledd som har spørsmål kan kontakte vår rådgiver Håvard B. Øvregård (avdeling Breddeidrett, organisasjon og utvikling) som er fagansvarlig for seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Det er etter hvert mange lokale Pride-arrangement rundt omkring i landet. Det er flest i juni, men også mange andre deler av året. Her er en oversikt over mange av de lokale Pride-arrangementetene. Hvis du har spørsmål om hvordan ditt idrettslag kan eller bør samarbeide med Pride, ta kontakt med Håvard.

Idretten skal være et sted å høre til. For alle.