_63A7168.jpg

Ekstraordinært tilskudd til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger

Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinært tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina får delta i fellesskapet og opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn. Søknadsfrist er 20.mai!

Alle idrettens organisasjonsledd (idrettslag, idrettskretser, idrettsråd, særforbund og særkretser/-regioner) kan søke direkte til IMDi.

NIF kommer også til å søke IMDi i samme ordning. Dersom NIF mottar midler, vil disse lyses ut i idrettsorganisasjonen. NIF oppfordrer uansett idrettens organisasjonsledd som ønsker å igangsette aktuelle inkluderingstiltak, til å søke direkte.

Les mer om ordningen, kriterier, søknad og rapportering her