Foto: Julie Larsen
Foto: Julie Larsen

Lederkurs for ungdom

På selveste gjenåpningshelgen av idretten og Norge (24.-26. september) gjennomførte 11 ungdommer i alderen 15 – 19 år Lederkurs for ungdom på Skjærgården Hotell i Langesund. Engasjement, idrettsglede og samhold beskriver og sammenfatter kurshelgen.

Lederkurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Man lærer om idrettens verdier og organisering. Ungdommene får med seg verktøy og kompetanse for å kunne delta aktivt der avgjørelsene blir tatt. Samtidig lærer de mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som leder. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder. 

De 11 ungdommene representerer flere ulike idrettslag og klubber, hvor alle har et verv som styremedlem eller trener. Alle hadde et ønske om å utvikle sine lederegenskaper slik at de kan bidra enda mer i idrettslaget. Dette er et lederkurs og ikke et trenerkurs, men det er mye nyttig å ta med seg fra kurset også inn i en trenerrolle. Ut fra deltakernes forventninger og refleksjoner rundt oppgaver i kurset, er det nok flere av dem som har ambisjoner i idretten, og NIF tilbyr flere spennende muligheter for de som ønsker en karriere i idretten: Seminarer, møteplasser og program for ungdom og unge voksne. 

Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) har to dyktige kurslærere i Guri Ramtoft og Trond Petter Austad. De har holdt en rekke kurs tidligere, og har også holdt mange kurs sammen. Dette gir kurset høy kvalitet og ungdommene får god oppfølging gjennom hele helgen.

VTIK Ung

Vestfold og Telemark idrettskrets har i dag 3 unge representanter i sitt styre. Julie Larsen (styremedlem), Kamilla Mogstad (styremedlem) og Madeleine Nilsen (varamedlem). De var til stede under hele kurshelgen og delte sine erfaringer med styreverv, deltakelse i Olympisk akademi og Lillehammer Young leaders Program. Sistnevnte program er en internasjonal utviklingsarena hvor Madeleine og Julie har deltatt. Vi håper flere lar seg inspirere ti å delta på dette.

Videre oppfølging og nye lederkurs

Deltakerne fra helgens kurs skal videre delta på en oppfølgingssamling. Der vil man jobbe videre med erfaringer og handlingsplanen de laget på kurset.

Nytt lederkurs gjennomføres til neste år. Dato kommer så snart dette er avklart. Er du nysgjerrig på dette kurset eller kjenner noen som kan tenke seg å delta, ta gjerne kontakt med rådgiver for klubbutvikling og kompetanse Line Berre Paulsen.