Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høring i forbindelse med utarbeidelse av nytt antidopingregelverk

wada612.jpg

Norges idrettsforbund og Stiftelsen Antidoping Norge har tirsdag publisert et nytt høringsbrev, høringsnotat og utkast til nytt antidopingregelverk.

 

Det inviteres til høring i forbindelse med utarbeidelse av et nytt antidopingregelverk, som skal tre i kraft 1. januar 2021.

Norges idrettsforbund publiserte i august et utkast til nytt antidopingregelverk basert på det nye internasjonale antidopingregelverket vedtatt av WADAs styre. Etter en diskusjon mellom NIF og ADNO, besluttet idrettsstyret å gå i dialog med ADNO og jobbe frem et omforent felles høringsutkast. NIF og ADNO har hatt et konstruktivt samarbeid om endelig
høringsutkast som nå sendes ut på åpen høring. Høringen er åpen for både organisasjonsledd og andre som ønsker å gi innspill til regelverket.

Her finner du høringsbrevet, høringsnotatet og utkastet til nytt antidopingregelverk

Høringsmøte
Regelverket er omfattende og komplekst, og det vil for mange vil være behov for å tilføres mer kunnskap om tematikken for å være i stand til å gi gode tilbakemeldinger i høringen. I tillegg til introduksjonen som ble gitt til særforbundene og idrettskretsene før sommeren, vil det derfor bli avholdt et åpent høringsmøte, der det også vil være mulig å gi muntlige
høringsinnspill.

Dato: 23. september
Sted: Kantinen, Idrettens Hus
Tid: Kl. 08:00-10:00

Møtet vil også bli avholdt på Teams. Det oppfordres spesielt til at særforbund som har hatt utøvere som har vært involvert i konkrete prosesser, deler sine erfaringer i høringsmøtene.

Møtet er åpent for alle som ønsker å delta, og påmelding må skje innen 18. september til: innspill@idrettsforbundet.no.

Høringsfristen er 30. september kl. 16:00. Høringssvar, og eventuelle spørsmål til høringen, sendes til innspill@idrettsforbundet.no.

Mer informasjon om nytt antidopingregelverk finnes her.