VM Telemark.jpg

VTIK Anleggsplan

Idrettens Anleggsplan for Vestfold og Telemark ble vedtatt på idrettskretstinget den 03.10 2020 og skal gjelde for perioden 2020-2024. Dens overordnede mål er å arbeide for realisering de større rekrutterings- og konkurranseanlegg idretten i fylket vårt har behov for.

Bakgrunn, mål og hensikt med planen

Arbeidet medd en første anleggsplanen for Vestfold og Telemark idrettskrets ble igangsatt høsten 2019 og skulle kartlegge både eksisterende og ønskede idrettsanlegg av regional betydning foran den kommende 4-årsperioden. I tillegg skulle planen vise til konkrete målsetninger og tiltak som involverer alle som trenger å være med på laget for å realisere idrettsanlegg av regional betydning: Idrettskretsen, idrettsråd, særidretter, idrettslag, kommune og fylkeskommune. 

Sammen med resten av idretten i Vestfold og Telemark har vi laget en plan som skal hjelpe til å realisere de store rekrutterings- og konkurranseanleggene vi trenger i Vestfold og Telemark, i tillegg til å ta vare på og utvikle de vi allerede har. 

Planens innhold

Det du finner svar på i Idrettens Anleggsplan for Vestfold og Telemark 2020-2024 er: 

  • NIFs overordnede målsetninger for idrettsanleggsområdet, videre brutt ned på strategier og tiltak VTIK skal arbeide med for å oppnå disse i vår krets
  • Vestfold og Telemark Idrettskrets sine vedtatte prinsipper for kommunal og fylkeskommunal spillemiddelprioritering
  • "Det ideelle bildet" - Hvilke rammevilkår, tiltak og forutsetninger som bidrar til realisering av idrettsanlegg bør vi ideelt sett få på plass? 
  • Ansvarsfordeling - Hvem må gjøre hva for at vi skal ha mulighet for å realisere idrettsanlegg av regional betydning? 
  • Situasjonsbeskrivelse - Hvordan ser aktiviteten og anleggsdekningen ut i Vestfold og Telemark? 

Planens viktigste budskap er at idretten sammen må bli flinkere på å samordne sine anleggsplaner, -ønsker og -behov. På den måten blir det enklere for det offentlige å forholde seg til oss og å samarbeide med oss. 

Les: Idrettens Anleggsplan for Vestfold og Telemark kan leses og nedlastes i sin helhet her!

Hvordan kan du bidra til å utvikle og realisere idrettsanlegg i Vestfold og Telemark?

Planens levende vedlegg, "Kartlegging av idrettsanlegg av regional betydning", skal være resultatet av jobbing med anleggsplanen. Vi ønsker hele tiden innspill fra deg ute i idretten i Vestfold og Telemark om utvikling av et anlegg som allerede ligger der, eller om et nytt anlegg dere jobber med. 

Desto bedre felles oversikt vi har, desto bedre arbeid kan vi gjøre med forankring sammen med særidretter, idrettsråd og idrettslag.

Les: Sjekk ut hvordan du kan spille inn og bidra her!