Kursmoduler

«Aktivitet i skolegård» Skolene får inspirasjon og blir presentert for ulike egnede utendørsaktiviteter. Disse aktivitetene kan enkelt tilpasses ettersom hvor mange som vil være med, uansett alder og ferdigheter. Aktivitetene egner seg godt i eksempelvis friminuttene. Våre instruktører evaluerer også underveis i oppfølgingskurset hvordan aktivitetslederne opplever rollen sin og sammen finner løsninger når noe oppleves krevende.

«Aktivitet i gymsal» Under denne kursmodulen får aktivitetslederne ytterligere inspirasjon til innendørsaktiviteter som de kan tilrettelegge og lede andre medelever i. Være seg i midttimer, friminutt, i FYSAK- timer, o.l. Vi evaluerer også under dette oppfølgingskurset hvordan aktivitetslederne opplever rollen sin og sammen finner løsninger når noe oppleves utfordrende.

«Arrangement» Her lærer de unge aktivitetslederne seg å stå ansvarlig for et større eller mindre arrangement på egen skole. Elevene tilegner seg kunnskap som kan brukes til å involvere og la dem ha en aktiv rolle i planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer på skolen, eks. idretts/aktivitetsdager eller kanonballturneringer.

«Ballbasis volleyball» Her får elevene besøk av en erfaren og dyktig Volleyball-trener/instruktør. Et morsomt ballkurs.

Vi har også gode samarbeid med Vestfold og Telemark skikrets, samt Norges bordtennisforbund hvor vi engasjerer dyktige instruktører til både «Skileik-kurs» og bordtenniskurs.

«Basket» Basketkurset har et to-delt innhold. Den ene delen har fokus på lekbaserte øvelser med basketball. Eks. sisten med ball, 3 på rad, "knockout", rødt lyst, grønt lys , snipp snapp , stiv heks, hauk og due, wrap battle og flying numbers. Den andre delen av kurset har innslag av mer spesifikke basketballøvelser og gjennomgang av de to mest elementære reglene i basket: skritt og dobbeltstuss, og selvfølgelig legges det opp til litt spill på slutten! Et morsomt og inspirerende ballkurs

«Orientering» De unge aktivitetslederne lærer aktiviteter der grunnleggende orienteringsferdigheter læres gjennom lek. Vi bruker enkle kart over ulike «terreng», som f.eks. skolegården, labyrint, fotballbane eller andre baner som lett bygges opp med kjegler og markører. Noen av lekene er fartsfylte stafetter, andre er organisert slik at flere deltakere kan være aktive på samme tid og utføre oppgavene i sitt eget tempo. Dette er et spennende og lærerikt kurs der lek med kart står sentralt! Skolen får materiell slik at det blir enkelt å starte opp med lekene etter kurset.

"Fotballek" Grunnkurset består av morsomme fotballaktiviteter som passer for barn fra 1-7 klasse. Dette er et kurs som gir en enkel og morsom innføring i idretten. Fotballaktivitetene er enkle å organisere for aktivitetslederne og aktiviteten kan brukes både inne og ute. Kurset bygger hovedsakelig på lek med ball og tidligere ferdighetsnivå har liten betydning.  

I tillegg arrangerer vi avslutningssamling på slutten av skoleåret på tvers av skoler- en fin dag med mye lek og moro, samt utdeling av diplom.

Aktivitetslederne får gjennom utdannelsen med seg en «aktivitetskasse» fylt med ulike morsomme og inspirerende aktiviteter. Felles for aktivitetene er at de egner seg godt til å tilpasses ut ifra antall elever som deltar, alder på elevene, samt ulike andre hensyn som aktivitetslederne lærer seg å ta høyde for. Kursplanene til instruktørene med de ulike aktivitetene fornyes hvert år, slik at de skolene som har vært med i årevis også har gode muligheter til å fornye seg. Aktivitetslederne lærer seg å legge til rette for mye aktivitet og deltakelse, mestringssituasjoner, samt hvordan instruere medelever med tydelighet.