Grunnkurs

Vi kickstarter alltid Aktiv365- året med et 24- timers grunnkurs med overnatting i Skien fritidspark på starten av skoleåret (august- september). Hver skole oppfordres til å ta med seg alle de 10 utvalgte ressurselevene til Skien Fritidspark, slik at alle får en god innføring og start på Aktiv365-året. Aktivitetslederne lærer om ledelsesteori med fokus på formidlingsteknikk, situasjonshåndtering og evne til refleksjon. Aktivitetslederne opparbeider seg også en aktivitetsbank, og de må bestå en praktisk test på slutten av grunnkurset.

Hver skole må stille med en ansatt ("aktivkontakt") som har et særskilt oppfølgingsansvar for «aktiv365- elevene», både under grunnkurset, men også gjennom hele skoleåret. På grunnkurset treffer disse elevene jevnaldrende fra andre skoler i området de bor, og blir dermed også bedre kjent på tvers av skoler.