Alt om Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for barne- og ungdomsskoler i Vestfold og Telemark. Hovedmålet er å øke fysisk aktivitet i skolehverdagen. Tidlig erfaring med aktivitetslederrollen gir også gode forutsetninger for at barn- og unge kan utvikle denne kompetansen videre i lokale idrettslag. På denne måten bidrar Aktiv365 med å skape morgendagens trenere og frivillige i idretten.

Kombinasjonen gjør disse ungdommene til verdifulle forbilder i sitt lokalmiljø- her møter barn og unge de samme rollemodellene både på skolen og på fritiden. Flere unge aktivitetsledere engasjerer seg i ulike roller og verv i lokale idrettslag hvor de får anledning til å medvirke, samt bruke sitt engasjement og potensiale aktivt for å skape gode oppvekstsvilkår i sitt lokalsamfunn.

Idrettskretsen har erfaring med å drifte og utvikle Aktiv365 siden 2003. Vi i Vestfold og Telemark idrettskrets (VTIK) er stolte av å utvikle prosjektet i samarbeid med kommunene i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), samt Sparebankstiftelsen DNB.

Aktiv365 jobber mot disse tre bærekraftsmålene:

Bærekraft.png

Skoleåret 2022/ 2023 har vi 53 barne- og ungdomsskoler med i Aktiv365. De siste årene har vi utdannet mellom 400-600 nye aktivitetsledere årlig!

 

Aktiv365 har to overordnede målsettinger:

Karoline Riis
Karoline Riis
Prosjektleder Aktiv365

Spør meg om: Aktiv365