En aktiv skolehverdag
En aktiv skolehverdag

Drift av Aktiv365

Aktiv365 er finansiert gjennom en partnerskapsavtale med Vestfold og Telemark (VTFK) fylkeskommune og tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB.

Partnerskapsavtalen med VTFK ble inngått mellom partene første gang i mai 2017, og fra 01.01.2021 inngitt vi en ny fireårig partnerskapsavtale med VTFK. Den fylkeskommunale partnerskapsavtalen utgjør kr. 250.000,- per år. 

I juli 2021 var det svært gledelig å få innvilget nytt tilskudd fra Sparebankstiftelsen, som sikret den videre driften av Aktiv365 med tre nye år, dvs. ut skoleåret 2023/24.

I tillegg betaler hver deltagende skole en egenandel på kroner 10.000 pr. skoleår. Alle deltagende skoler undertegner en skriftlig avtale årlig med VTIK.