KlubbAdmin

Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt.

Fordeler for idrettslag som benytter idrettens medlemssystem: 

 • Enkelt verktøy for opptak av medlemmer. 
 • Sømløs håndtering av grupper, lag og administrasjon av styrer innenfor et idrettslag. 
 • Betalingsløsninger med konkurransedyktig prismodell og stor grad av valgfrihet for idrettslaget.
 • Kommuniser med medlemmene 
 • Innsikt og analyser av utviklingen i idrettslaget.
 • Automatiserte økonomitjenester er integrert i løsningen.  
 • Håndtering av personopplysninger i tråd med Personvernlovgivningen (GDPR). 
 • Gratis support

Forskrift om medlems- og organisasjonsregister er endret. 

Hva betyr dette for idrettslag?

 1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister.
 2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund.
 3. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag.

Alle idrettslag må enten bruke Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin) eller et kommersielt medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF.

Følgende leverandører har godkjent integrasjon med NIF:

Norges Bokseforbund (Boksing Medlemsystem)
Rubic AS (Rubic Medlem)
Bloc AS (IdrettenOnline)
Club United AS (Hoopit)
Effektus AS (StyreWeb)
Spoortz AS (Spoortz)
Spond AS (Spond Club)
Team Data System AS (Consio)
CoreTrek AS (Medlemsnett)

 

Særforbund som er i prosess eller har avtale om overgang til annet system (kan kun benyttes av særidrettslag):

Norges Golfforbund (Golfbox)
Norges Kampsportforbund (IMS)
Norges Kickboxingforbund (IMS)
Norges Svømmeforbund (Trygg i vann)

Hva må idrettslag uten godkjent medlemssystem gjøre?

Kontaktperson i TrIK:

Jonas Austmo Kolstad
Jonas Austmo Kolstad
Rådgiver

Soneansvarlig idrettssone Innherred

Fagfelt:

 • Kompetanse- og klubbutvikling
 • Ungdomsidrett
 • Allidrett
 • KlubbAdmin
 • Spillemidler til utstyr
 • Nettside og SOME

Robert Olsvik
Robert Olsvik
Fagkonsulent

Soneansvarlig idrettssone Trondheim

Fagfelt:

 • Klubb- og organisasjonsutvikling
 • Lov og organisasjon
 • Nettside/sosiale medier