8 tips til den nye lederen

Her er åtte konkrete tips til deg som nyvalgt leder

1. Sørg for god konstituering av styret

1. Sørg for god konstituering av styret

Det første møtet er et viktig grunnlag for den kommende styreperioden. Her har vi samlet noen konkrete tips til god konstituering.

Les mer
2. Bli enige om kjøreregler

2. Bli enige om kjøreregler

Vi anbefaler å bruke tid på å bli enige om noen enkle praktiske kjøreregler.

Les mer
3. Deleger oppgaver

3. Deleger oppgaver

Ingen kan gjøre alt alene, så fordeling av oppgaver er viktig. Det fører også gjerne til mer eierskap hos andre styremedlemmer.

Les mer
4. Legg til rette for gode styremøter

4. Legg til rette for gode styremøter

Hva som er et godt styremøte varierer fra situasjon til situasjon, men uansett er det noen gjengangere for å få til effektive og konstruktive styremøter.

Les mer
5. Gjør en vurdering av habilitet på hvert styremøte

5. Gjør en vurdering av habilitet på hvert styremøte

Det er viktig at styret har troverdighet, da må man gjøre det til en rutine å vurdere habilitet i enkeltsaker.

Les mer
6. Lag felles mål

6. Lag felles mål

Lag felles mål og ambisjoner for styret den kommende perioden. Hva skal styret bli husket for når man overlater stafettpinnen til det nye styret ved neste årsmøte?

Les mer
7. Sett opp et årshjul

7. Sett opp et årshjul

Sett opp et årshjul som er tilgjengelig for alle, da vet man hva som skjer når. Idrettsforbundet har et gratis verktøy dere kan bruke.

Les alt om verktøyet her
8. Ha det kjekt!

8. Ha det kjekt!

Et godt styre kjennetegnes av motiverte, kompetente og ansvarlige medlemmer som jobber sammen som ett lag, og som jobber for alle medlemmene og organisasjonens beste. Som trives og som har det kjekt.