Kjøreregler

Det er lurt å bli enige om noen enkle praktiske kjøreregler.

Bruk gjerne klubbhåndboka som utgangspunkt, den finner dere i linken til høyre.

Uansett er dette fornuftige ting å diskutere:

  • Hvor ofte skal vi ha styremøter? Lag gjerne en møteplan med datoer så fort som mulig
  • Når skal innkalling til styremøter være tilgjengelig? (f.eks. 1 uke i forkant)
  • Formen på styremøter? Hvordan vil vi ha styremøtene våre. Varighet og innhold
  • Ta en gjennomgang av stemmereglene. Viktig å huske på at alle i styret har likt antall stemmer, men ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
  • Opplys om taushetsplikt i forhold til styrets indre arbeid
  • Protokoll - hvem skal skrive og hvordan skal den godkjennes?
  • Protokoll - hvordan skal vi offentliggjøre den?
  • Hvem er styrets talsperson? Vanligvis er dette styreleder