Legg til rette for gode styremøter

Hva som er et godt styremøte varierer fra situasjon til situasjon, men uansett er det noen gjengangere for å få til effektive og konstruktive styremøter.

Styremøtene ledes normalt av styreleder. Det er viktig at møteleder stiller godt forberedt til møtet.

Du bør også gi styremedlemmene mulighet til å stille godt forberedt! Saksliste bør være klar i god tid, f.eks en uke før styremøtet. Det er viktig at styremedlemmene har mulighet til komme med innspill til sakslisten. Her finner du idrettsforbundets forslag til innkalling.

Et godt råd er å respektere hverandres tid, og gjennomføre effektive møter. Er styremøte bør derfor ikke være et "arbeidsmøte" hvor absolutt alle involveres i alle detaljer. Her er det nyttig å delegere ansvar.

Det skal skrives protokoll fra styremøter, som distribueres eksempelvis via hjemmeside, for å informere medlemmene om styrets arbeid og vedtak.

Videre er det viktig at det skrives en protokoll fra årsmøtet. Vi anbefaler protokoll utarbeidet på samme lest som innkallingen. Du finner også et forslag til protokoll her.