Felles mål/ambisjon

Styret gjør lurt i å sette et felles mål, eller felles ambisjoner, for styreperioden.

Hva som skal være ambisjonen, mål og/eller prosjekt for styret den kommende periode, må dere selv bli enige om. Det kan være nyttig å bli enige om hva dere ønsker å bli husket for når man overlater stafettpinnen til det nye styret som kommer etter dere. Husk at vedtakene fra årsmøte skal danne grunnlag for styrearbeidet, og at man skal ha ambisjoner innenfor disse rammene. 

Eksempel på ambisjoner:

  • Vi skal arrangere klubbhistoriens største cup
  • Vi skal verve 50 flere medlemmer
  • Vi skal oppruste idrettsanlegget vårt
  • Vi skal få 10 flere faste frivillige

Hvorfor kan dette være nyttig å enes om:

  • Veldig motiverende
  • Lett å prioritere underveis
  • Setter fokus på noe konkret