Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsmøtet i idrettslaget - tips

moteklubbe_470_utsnitt.jpg

2017 nærmer seg med stormskritt og selv om julen er det store fokuset bør man ha idrettslagets årsmøte litt i bakhodet.

 

Alle idrettslag skal gjennomføre årsmøtet innen utgangen av mars. Så dersom man ikke har tatt kontakt med valgkomitéen enda, så passer vel førjulstiden glimrende.

Idrettsforbundet har laget alt som trengs av maler. Her finner du blant annet informasjon om årsmøtet samt mal for innkalling, saksliste, kontrollkomiteens beretning, revisors beretning osv.: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/ 

Vi minner om at alle idrettslag som ikke har vedtatt den nye lovnormen må gjøre dette på kommende årsmøte! Husk å send den inn til idrettskretsen etter at den er vedtatt. Under her ligger basislovnormen for idrettslag. Dersom idrettslaget ikke har tillegg til basislovnormen er det nok at dere tilpasser de feltene som er markert med og ]. IKKE ta bort noe fra basislovnormen, da det er et minimum av hva som må stå der. OBS! Husk å fylle ut antallet i §15 punkt 10.

Her finner du sjekkliste for å gjennomføre årsmøtet i idrettslaget.

Ofte stilte spørsmål:

Når må innkallingen sendes ut?

 • Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.

Av og til blir det sendt inn forslag som skal behandles på årsmøtet. Når må dette være innsendt?

 • Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet

Når må fullstendig saksliste være utsendt?

 • Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Hva er årsmøtets oppgave?

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.                      
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 • Leder og nestleder.
 • Styremedlemmer og varamedlemmer.
 • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan.
 • To revisorer.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Ta kontakt med oss dersom det er noe! Kontaktinfo her.