Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Idrettskretstinget 2020 - Digitalt

DSC_0010.JPG
Sted: Digitalt
Start: 27.05.2020 18:00 Slutt: 27.05.2020 20:30

Tinget til Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK) som opprinnelig skulle avholdes 25. april blir avholdt digitalt den 27.05.2020. Dette pga. restriksjoner fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med corona-utbruddet.

Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Se innkalling lenger nede i saken (blå knapp).

Tingdokumentene skal i henhold til idrettskretsens lov §12 pkt. 2 gjøres tilgjengelig senest én måned før tinget. Se lenger nede i saken (blå knapp)

Forslag som skal behandles på tinget må være tilsendt idrettskretsstyret senest to måneder før tinget. Bruk skjemaet du finner lenger nede i saken (blå knapp). Dette sendes til mrik@idrettsforbundet.no. Fristen er utgått.

Digitalt ting - hva vil det si?

  • Dette vil si at tinget blir holdt i et digitalt møterom hvor representantene deltar gjennom sin egen pc/mac. Link til møterommet vil bli sendt til de påmeldte i forkant av tinget.
  • Vi gjør oppmerksom på at alle representanter må være innlogget med egen pc/mac, man kan ikke sitte flere på samme enhet. Dette pågrunn av stemmegivning, taleliste osv. Delegasjoner kan dog samle seg i samme lokale så lenge smittevernsreglene overholdes.

Jeg er usikker på systemet - hva gjør jeg?

  • Administrasjonen i MRIK kommer i god tid før tinget til å sende ut en bruksanvisning, som er enkel å forstå, til de påmeldte.
  • Det vil i forkant av tinget (22.05 og 25.05 klokken 19:00) avholdes "TestTing" hvor de påmeldte kan delta for å teste teknologien. Påmelding til "TestTing" gjøres når du melder deg på tinget.

Jeg har bare en vanlig pc - kan jeg da være med?

  • Tinget vil bli holdt via et program som heter Microsoft Teams. Du som er representant på tinget behøver ikke å ha denne programvaren for å være med. Du kan delta via nettleseren din (Google Chrome - anbefalt, Microsfot Edge, Firefox, Safari eller lignende). Du må ha en mikrofon for å kunne snakke (de fleste bærbare pc'er og mac har dette). 

Jeg vil gjerne se på idrettskretstinget - men er ikke representant...

  • Ingen problem. Vi lager direktestream av tinget og dette kan følges på denne siden. Stream legges ut rett før tinget.

Jeg har flere spørsmål:

Komme seg inn i møtet:

Tegne seg på taleliste og stemmegivning: