pexels-photomix-company-172510.jpg

Aktiv på dagtid

Aktiv på Dagtid et et tilbud til mennesker som er i en trygdesituasjon og har ønske om å komme igang med fysisk aktivitet.

Det å være i en trygdesituasjon vil si de som mottar:

  • sykepenger
  • uføretrygdelser
  • overgangsstønad
  • arbeidsavklaringspenger
  • dagpenger - registrerte arbeidssøkere

Aktiv på Dagtid er et tilrettelagt aktivitetstilbud,som kan passe for alle. Aktiv på Dagtid er et treningstilbud og ikke et behandlingstilbud og i Møre og Romsdal er det kommunene som har ansvar for driften av Aktiv på Dagtid.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator i din kommune, eller servicetorget for informasjon om påmelding, priser og timeplan.

Idrettslag og Aktiv på Dagtid: 

Møre og Romsdal idrettskrets har siden 2009 gitt stimuleringsmidler til idrettslag som bidrar med aktivitet Aktiv på Dagtid tiltakene i fylket. Denne ordningen videreføres så fremt idrettskretsen mottar eksterne midler.

Har du spørsmål om Aktiv på Dagtid, ta kontakt med Ellen Cathrine Hammer i idrettskretsen eller folkehelsekoordinator i din kommune.

Ellen C. Hammer
Ellen C. Hammer
Koordinator folkehelse og fysisk aktivitet