Rekruttering

"Vi trenger deg!" er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Her er tips og råd til deg som skal rekruttere kvinner til styre- og trenerverv.

 

Tips og råd til deg som skal rekruttere kvinner til styre- og trenerverv

Kvinner har høyere terskel enn menn for å ta på seg verv. Derfor må vi aktivt arbeide med å rekruttere kvinnelige søkere eller utvide eget nettverk, se nærmere på hvordan det i dag rekrutteres nye medlemmer til styret, og aktivt oppfordre kvinner i og rundt idrettslaget til å bidra med sin kompetanse og personlige egenskaper

 

Idretten må endre seg for å tiltrekke seg flere kvinner

Studier og rapporter viser at det er flere grunner til at kvinner er vanskeligere å rekruttere enn menn, funnene er blant annet:

 • Kvinner blir ikke spurt
 • Kvinner søker i større grad kompetanse/vurderer egen kompetanse og erfaring strengere
 • Kvinner vurderer tidsaspektet strengere enn menn
 • Kvinner ønsker sikkerhet – foretrekker teamarbeid
 • Kvinner foretrekker høyere grad av strukturering

 

Noen råd for rekruttering av kvinner

 • Kvinner må først og fremst bli spurt, og om de ikke sier ja første gangen så gjør de det kanskje gang nummer to eller tre. Det kan ta lengre tid å modne en kvinne enn en mann for et tillitsverv
 • Vær tydelig på at det er hennes kompetanse, erfaring og engasjement idrettslaget etterspør
 • Vær tydelig på arbeidsoppgaver og hva rollen eller vervet går ut på
 • Vær åpen om hva som forventes av dere og hva hun kan forvente tilbake
 • Kvinner foretrekker ofte mer struktur og oversikt. Ikke gjør det mer komplisert enn nødvendig
 • Vær ærlig om hvor mye tid det er påregnet å bruke i vervet
 • Tilby samarbeid på tvers og sørg for kjønnsbalanse i teamene
 • Ha en god struktur og et godt planverk så det er lett for den enkelte å sette seg inn i arbeidet
 • Sørg for fokuserte og effektive møter etter fastsatt møteplan
 • Idrettskretsen tilbyr kurs for valgkomiteer og styrearbeid i praksis, se vår kurskalender her
 • Ønskes veiledning eller eget kurs for ditt idrettslag, kontakt oss for avtale; innlandet@idrettsforbundet.no

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.

#Gnist

Satsningen på kjønnsbalanse og mangfold i idretten begynte med et initiativ fra Innlandet idrettskrets under navnet «#Gnist». I samarbeid med NIF og NFF har prosjektet underveis endret navn til «Vi trenger deg!». Målet med prosjektet er å bedre kjønnsbalansen i idretten.