Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsrådets oppgaver

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Lovnorm for idrettråd er førende for idrettsrådets oppgaver.
I tillegg har Norges idrettsforbund (NIF) utarbeidet en Veilder for idrettsråd, samt gitt
retningslinjer for fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Ihht Lovnorm for idrettsråd §3 heter det:
§ 3       Oppgaver
(1)       Idrettsrådet skal:
a)      styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
b)      foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,
c)      dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og
d)     være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke. 
(2)        Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. 
(3)        Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.


Denne listen over idrettsrådets arbeidsoppgaver er minimum av hva idrettsrådets lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges idrettsrådet.

  I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF.

  Finn lovnorm for idrettsråd her: https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/nifs-lov-om-idrettsrad/

  NIF og KS har utviklet en veileder for å styrke samarbeidet mellom kommunene og idrettsrådene;"Når en pluss en blir mer enn to".
  Målet er å skape et bedre grunnlag for samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen.
  Se veilederen her: Veileder

  Blant idrettsrådets oppgaver står fordeling av "Lokale aktivitetsmidler" (LAM) til klubbene.
  LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  LAM er grunnstøtte til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet i idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

  Se målsetning med ordningen, retningslinjer mm her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/#