Innlandet idrettskrets har bidratt inn i forprosjektet "Styrket frivillighet i Nord-Gudbrandsdal". Prosessen har vist at det er mulig å jobbe sammen på tvers av offentlig-frivillig-dimensjonen og på tvers av lag og foreninger, i og utenfor idretten, for å styrke frivillighet og frivillig engasjement.

Pål Erik Heimstad
Pål Erik Heimstad
Rådgiver
Innlandet idrettskrets

Stian Høglien
Stian Høglien
Prosjektleder
IPR Nord-Gudbrandsdal