Kontaktinformasjon

Velkommen til Innlandet idrettskrets

Innlandet idrettskrets er fordelt på to besøksadresser:
Idrettens Hus Lillehammer, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
Idrettens Hus Ottestad, Løvstadvn. 7, 2312 Ottestad

Felles kontaktinformasjon:
Innlandet idrettskrets
Kleivbakken 9
2618 Lillehammer

Telefon: 913 37 000
Mailadresse: Innlandet@idrettsforbundet.no

Orgnr. 970 965 939
Fakturaadresse: 970965939@autoinvoice.no

Kontortid:
15. mai til 14. september kl. 08.00-15.00
15. september til 14. mai kl. 08.00-15.45