Stemmeseddel_lite.jpg

Ekstraordinært kretsting 10. mai

Innlandet idrettskrets inviterer til ekstraordinært kretsting den 10. mai kl. 18.00.

Kretstinget vil omhandle valg for å komplettere dagens styre.

Det vil bli digital gjennomføring av kretstinget, og egen lenke sendes påmeldte representanter 9. mai 2023.

Fullmakts-/påmeldingsskjema sendes idrettskretsen og må være oss i hende innen 8. mai på en av følgende måter:

  • som e-post i skannet format til: Innlandet@idrettsforbundet.no eller
  • som post til adresse: Innlandet Idrettskrets, Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer

Kretstingsdokumenter:

Innkalling med saksliste
Representasjonsoversikt
Fullmakts-/påmeldingsskjema
Lovnorm IIK
Valgkomiteens innstilling

Innkalling er i tillegg sendt ut pr e-post.