Frist for påmelding til idrettskretstinget er 16. april 2022.


Overordnet representasjonsfordeling:

300 representanter fordelt slik:

100 idrettslag, slik:
o Ett idrettslag pr kommune, øvrige representanter fordeles etter antallet idrettslag i kommunen. Stiller kommunen med flere enn et idrettslag, skal minst et idrettslag være et fler-idrettslag. Hvilke idrettslag bestemmes av kommunens idrettsråd.

100 fra idrettsråd, slik:
o En representant fra hvert idrettsråd, øvrige fordeles etter størrelse (antallet idrettslag pr kommune)

100 fra særkretser/-regioner/-forbund, slik:
o Regionale ledd to representanter
o Særkretser (gamle Oppland og gamle Hedmark) en representant
o Særforbund uten krets- og regionsledd en representant
o Øvrige representanter fordeles til regionale ledd etter antall idrettslag.