Fullstendig representantoversikt

Representanter skal minst fylle 15 år i løpet av kalenderåret 2022, samt ha vært medlem av representasjonsberettiget organisasjonsledd i minst en måned.